Innovaatiot

Oletko sinä seuraavan suuren idean keksijä? Neljän portaan malli onnistumiseen

Kaikki suuret keksinnöt ovat vain uusia yhdistelmiä olemassa olevista elementeistä. Näin sanoo ajattelun ja innovoinnin ammattilainen Sheena Iyengar. Iyengar työskentelee Yhdysvalloissa Columbian yliopiston kauppakorkeakoulun liiketalouden professorina, ja hänet tunnetaan myös kansainvälisenä bestsellerkirjailija.

Iyengarin tärkein neuvo ongelmanratkaisuun ja innovointiin on yksinkertainen: älä monimutkaista ajatteluasi vaan luo sille rakenteet. Erityisen tärkeitä rakenteet ovat isojen ongelmien ratkaisemisessa ja johtajien pelikentällä.

Vanha sanonta syö elefantti palasina pätee tässäkin.

”Lopulta uusi innovaatio ei ole enempää eikä vähempää kuin vanhojen ideoiden uusi yhdistelmä. Innovaatio on enemmän kuin osiensa summa, ja sillä ratkaistaan jokin monimutkainen ongelma.”

Iyengar on tutkinut innovatiivisuutta toista vuosikymmentä. Hänelle itselleen ongelmien ratkominen on ollut arkipäivää koko elämänsä ajan, koska hän sokeutui pikkulapsena. Häntä on askarruttanut esimerkiksi se, oppiiko hän tekemään ruokaa tai voiko hänestä tulla tieteilijä.

Nyt päällimmäisenä mielessä ovat isommat ongelmat. Viime syksynä Iyengar vieraili puhujana Nordic Business Forumissa Helsingissä, jossa hänen sanomansa bisnesväelle oli maailman mittakaavan ongelmat ja ajattelun yhdistäminen niiden ratkaisemiseksi.

”Voimme varmasti olla yhtä mieltä siitä, että maailma tarvitsee kipeästi lisää suuria ideoita, ja jokainen meistä voi valjastaa innovatiivisuuden ja luovuuden voimavarakseen.”

Professorina Columbian yliopistossa Iyengar on huomannut, että innovoinnin ja ideoinnin opettamisessa ja opiskelijoiden ongelmanratkaisun kyvyissä on parannettavaa.

Hän päätti keskittyä omassa tutkimuksessaan siihen, miten suuret ideat ja innovaatiot saavat alkunsa. Ei riitä, että osaa valita ideoista parhaimmat vaan on myös kyettävä luomaan riittävästi vaihtoehtoja, joista valita.

Tuoreimmassa kirjassaan Think Bigger – How to Innovate (2023) Iyengar auttaa ketä tahansa kehittämään ajatteluaan kohti huippuideointia. Innovatiivisuus ja luovuus eivät ole jotain taianomaista tai synnynnäistä, vaan kuka tahansa voi olla seuraavan suuren idean luoja, hän sanoo.

Kohti ison ongelman ratkaisua

Iyengar on luonut neliportaisen ”Think Bigger” -mallin avuksi suurten ongelmien ratkaisemiseen. Parhaan avun tällaisen haasteen ratkaisemisessa tarjoaa monialainen tiimi, jonka jäsenillä on toisistaan eroava osaamistausta. Tuloksena on uusia, monipuolisempia ja kekseliäämpiä ratkaisuja.

1. Määritä ongelma.

Ratkaistava ongelma on ymmärrettävä perusteellisesti. Se vie aikaa ja vaatii hyvää harkintaa. Ongelman pitää olla riittävän hankala, jotta joku toinen ei ole sitä jo ratkaissut, mutta ei niin kunnianhimoinen, että ratkaisu jää utopiaksi. Ensimmäinen haaste on se, miten valita oikea ongelma ratkaistavaksi, Iyengar neuvoo.

”Ensin on valittava suurin ja tärkein ongelma, joka on kriittisin onnistumisesi kannalta. Jotta se voidaan ratkaista, on se jaettava pienempiin osiin.”

2. Pura ongelma pienempiin osiin.

Suuri ongelma on rakennettu useista pienemmistä ongelmista, jotka on ratkaistava ennen kuin voit keskittyä kokonaisuuteen. Jaa suurempi ongelma kolmesta viiteen tärkeimpään osaan.

”Älä jaa ongelmaa tämän useampaan osaan, sillä ihmismieli ei kerralla kykene käsittelemään suurempaa määrää.”

3. Etsi ratkaisuja osaongelmiin.

Ratkaise osaongelmat aina ensin erillään toisistaan. Hae vaihtoehtoja laatikon sisältä ja ulkopuolelta. Tee tämän eteen kunnolla töitä ja käytä riittävästi aikaa. Kysy neuvoja ja ajatuksia lähellä olevilta ihmisiltä. Joskus kannattaa jutella vaikka toisella puolella maailmaa olevien ammattilaisten kanssa tai miettiä, mitä toisilla aloilla on tehty.

”Sen sijaan, että etsisit ratkaisua vain omista ajatuksistasi, mieti, mitä muuta olemassa olevaa tietoa voit käyttää ongelman ratkaisuun. On altistettava itsensä sille, mitä muut ovat samassa tilanteessa tehneet.”

4. Yhdistä osaongelmien ratkaisut.

Viimeisessä vaiheessa yhdistele osaongelmien ratkaisuja toisiinsa kaikilla mahdollisilla tavoilla uudelleen ja uudelleen, kunnes ratkaiset niiden avulla suuren ongelmasi.

”Lukuisten vaihtoehtojen avulla voidaan luoda monipuolisia ratkaisuja. Sopivien ratkaisujen valitseminen useista mahdollisuuksista on innovoinnin ydintä.”

Kun edellä esitelty prosessi on käyty läpi, tuloksena pitäisi olla uusi ja uljas innovaatio tai suuri idea maailmalle esiteltäväksi.

Vinkit esihenkilölle ongelmatilanteisiin

 1. Ongelma kerrallaan.
  Mitkä ovat työsi tärkeimmät valintatilanteet? Älä yritä ratkaista kaikkea vaan priorisoi tärkeimpiä valintoja. Tämä kuulostaa itsestään selvältä: valitse asiat, mitkä haluat ratkaistavan.
 2. Kuka osaa auttaa?
  Kun kohtaat ongelman, mieti ketkä muut olisivat voineet painia saman asian kanssa. Selvitä, kuinka he ovat asian ratkaisseet. Ketkä ovat kohdanneet ja ratkaisseet vastaavia haasteita vaikkapa toiselta puolelta maailmaa? Voisitko tavoitella heitä?
 3. Unohda brainstormaus kylmiltään.
  Jos tyhjästä kokoonnutaan yhteen miettimään jollekin ongelmalle ratkaisua, se tuottaa harvoin hyvän tuloksen. Anna jokaisen ensin itsekseen miettiä ja keksiä ratkaisuja. Näin kehitetään ratkaisuehdotusten määrää ja moninaisuutta. Tämä luo hyvän pohjan, kun lopulta yhdessä istutaan samaan pöytään päättämään lopullisista ratkaisuista.


Sheena Iyengar

  • Liiketalouden professori Columbian yliopiston kauppakorkeakoulussa Yhdysvalloissa

  • Kirjoittanut kaksi bestselleriä: Art of Choosing (2010) ja Think Bigger – How to Innovate (2023)

  • Vieraili puhujana Nordic Business Forumissa Helsingissä syksyllä 2023


 • Tilaa Lehti

  Evento
  Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

  Tilaa Evento